top of page

2021 · 제16회 광화문국제아트페스티벌
9.22.(수)-10.5.(화) ㅣ 세종문화회관 · 공식 누리집

KakaoTalk_20211007_165528233.jpg
KakaoTalk_20211007_165230797.jpg
KakaoTalk_20211007_165435126.jpg
KakaoTalk_20211007_165336514.jpg
KakaoTalk_20211007_165313552.jpg
KakaoTalk_20211007_165519503.jpg
KakaoTalk_20211007_165254116.jpg

주최 주관ㅣ광화문국제아트페스티벌 조직위원회 (사)한국기초조형학회

후원 협찬ㅣ교육부 서울특별시 서울특별시의회서울특별시교육청 종로구 
               한국교육방송공사 한국예술문화단체총연합회 한국미술협회 
               2021미술주간 한국문화예술위원회 한국메세나협회 크리앤조이

bottom of page